บานเลื่อนอัตโนมัติ

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ชื่อ : บานเลื่อนอัตโนมัติ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด :  ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติระบบสายพานที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ มอเตอร์จากประเทศเยอรมันนี ที่ได้รับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลและเป็น ผู้ผลิตระบบประตูอัตโนมัติรูปแบบต่างๆ

     ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติระบบสายพานที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ มอเตอร์จากประเทศเยอรมันนี ที่ได้รับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลและเป็น ผู้ผลิตระบบประตูอัตโนมัติรูปแบบต่างๆ อาทิ
     • ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic Slide Door)
     • ระบบประตูบานเลื่อนซ้อน (Telescopic Slide Door) 
     • ระบบประตูบานเฟี้ยมอัตโนมตัิ (Automatic Folding Door) 
     • ระบบประตูบานเลื่อนฉุกเฉิน (Automatic Panic Door) 
     • ระบบประตูอัดอากาศ (Hermetic Door) 
     • ระบบประตูอัตโนมัติอุตสาหกรรม (Automatic Industrial Door) 

 

     ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติระบบสายพานที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ มอเตอร์จากประเทศเยอรมันนี ที่ได้รับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลและเป็น ผู้ผลิตระบบประตูอัตโนมัติรูปแบบต่างๆ อาทิ
     • ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic Slide Door)
     • ระบบประตูบานเลื่อนซ้อน (Telescopic Slide Door) 
     • ระบบประตูบานเฟี้ยมอัตโนมตัิ (Automatic Folding Door) 
     • ระบบประตูบานเลื่อนฉุกเฉิน (Automatic Panic Door) 
     • ระบบประตูอัดอากาศ (Hermetic Door) 
     • ระบบประตูอัตโนมัติอุตสาหกรรม (Automatic Industrial Door)